Beč 29.08.2019.

Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, je bio glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem XIX veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta,najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno–istorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi.On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori:  Hajdn,  Mocart,  Betoven…  Među mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg katedrala sv. Stefana, zabavni park “Prater”. Beč se svrstava  među gradove sa najvišim kvalitetom života. 

1. dan (cetvrtak, 29.avgust 2019.) BEOGRAD Sastanak u Beogradu u 22:30 h. Polazak autobusa u 23:00 h. Polazak iz Novog Sada u 00:15 h ispred železnicke stanice (kod lokomotive). Nocna vožnja kroz Madarsku do Beca sa kracim usputnim zadržavanjima.
2. dan (petak, 30.avgust 2019.)BEC Dolazak u Bec u ranim jutarnjim casovima.Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, sa komleksom imperijalnih palata, Parlament, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim tockom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine,, Dunavski toranj, katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Nocenje.
3. dan (subota, 31.avgust 2019. ) BEC –BADEN - BEC Dorucak. Polazak na razgledanje Beca u pratnji vodica : Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija. Fakultaitivni izlet do banje Baden, koja je udljena oko 20 km od Beca. Po dolasku šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od pocetka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Obilazak CrkveSvetog Stefana, pozorišni trg sa teatrom na kom bi pozavideli i mnogi veci gradovi, glavni gradski trg sa Gradskom kucom. Tu su i Muzej lutaka i igracaka, sinagoga, kao i kuca Ludviga van Betovena , u kojoj je cuveni kompozitor proveo tri leta i šetajuci kroz badenske vinograde napisao jednu od svojih najpoznatijih simfonija. Danas je moguce posetiti kucu u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasadenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska, slobodno vreme. U kasnim popodnevnim casovima povratak u Bec. Nocenje.
4. dan (nedelja, 01.septembar 2019.) BEC Dorucak. Fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je pocela da se gradi u 17 veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanicka bašta, muzej kocija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO–a. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u vecernjim satima. Nocna vožnja kroz Madarsku.
5. dan (ponedeljak, 02.septembar 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima

UMANJENJA
● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit) ● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

 OPCIONE DOPLATE
Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

SMEŠTAJ

EVENTHOTEL PYRAMIDE  4*https://www.austria-trend.at/en/hotels/eventhotel-pyramide

Nalazi se južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at), mogo većeg od tržnog centra Parndorf. Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe imaju kupatilo, mini bar, sef, klima- uređaj. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom.

● Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

 

FAKULTATIVNI IZLETI
Fakultativni izlet Kraljevski dvorac Šenbrun . Cena: 25 evra/15 evra deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.

  Fakultativni izlet Banja Baden – Cena : 15 evra odrasli/  10 evra deca.U cenu je uključen prevoz autobusom, obilazak u pratnji vodiča

 Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.
 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.
 Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja.
 Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama
..
● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na računOrganizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja el ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.


MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

 

OPŠTE NAPOMENE  Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

●prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● dva noćenja sa doručkom u hotelu sa četiri  zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi
● razgledanje grada prema programu; usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

 

fakultativni izleti i posete

  međunarodno putno zdravstveno osiguranje

BADEN-mesto koje obiluje raskošom još od početka 19.veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I.

Poslednje pregledani aranžmani

Beč 29.08.2019.