Toskana i Elba 25.09.2019

Nacionalni park “Cinque Terre” obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih je nemoguće doći kolima.  Živopisne kuće, jarkih boja, građene su na strmim liticama i brdima sa kojih se pruža očaravajući pogled na morsku pučinu. Elba je najveće ostrvo toskanskog arhipelaga. Udaljeno je svega desetak kilometara od obale i treće je po veličini u Italiji. Iako poznato još iz etrurskog perioda, svetsku slavu je ovom ostrvu u Tirenskom moru doneo je boravak u izgnanstvu Napoleona Bonaparte.                      

1. dan (sreda, 25.septembar 2019.)BEOGRAD Sastanak putnika u 17:30 h, polazak oko 18:00 h. Nocna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan (cetvrtak, 26.septembar 2019.) FERARA –MONTEKATINI Prepodnevni dolazak u Feraru, grad koji je okružen renesansnim zidinama iz 15. i 16. veka u okviru kojih je smeštena zaostavština porodice Este. Po dolasku razgledanje grada: Zamak Estense - simbol Ferare, Gradska vecnica, Katedrala, Pozorište... Nastavak putovanja prema Montekatiniju. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nocenje.
3. dan (petak, 27.septembar 2019.) MONTEKATINI –LA SPEZIA – CINQUE TERRE– MONTEKATINI Dorucak. Celodnevni fakultativni izlet do „Cinque Terre”. Cinque Terre obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih se dolazi vozom. Obilaze se cetiri sela Riomadore, Manarola, Vernaca i Monterosa. Vožnja do mesta La Spezia, odakle se vozom odlazi do najveceg sela Riomadore (Riomaggiore), koje leži na stenama duž potoka Madore i spušta se ka moru. Nakon obilaska mesta, nastavak putovanja vozom do Manarole. Ovo selo odlikuju kuce koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Trece selo je Vernaca (Vernazza), izgradeno oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13.veka. Poslednje mesto koje se obilazi je slikovita Monterosa (Monterosso al Mare) smeštena u sredini malog zaliva, sa kucama u obliku kula (case tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nocenje.3. dan (sreda, 01. maj 2019.) MONTEKATINI –LA SPEZIA – CINQUE TERRE– MONTEKATINI Dorucak. Celodnevni fakultativni izlet do “Cinque Terre”: Vožnja do mesta La Spezia, gde se ukrcava na voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka. Obilaze se cetiri sela. Odlazak do najveceg naselja u okviru parka Riomadore (Riomaggiore) koje leži na stenama duž potoka Madore i spušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak tvrdave i crkve. Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipicnog sela ove regije sa kucama koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Vožnja vozom do sledeceg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgradeno na uzvišenju oko gotske crkve Sv.Margarite antiohijske iz 13. veka. Cetvrto selo koje se obilazi je Monterosa al Mare, koje leži u sredini malog zaliva, sa kucama u obliku kula(case – tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nocenje.
4. dan (subota, 28.septembar 2019.) MONTEKATINI – ELBA – MONTEKATINI Dorucak. Odlazak do Piombina, gde se ukrcava na brod i nakon sat vremena plovidbe stiže na ostrvo Elba. Bistrina i plavetnilo mora, prekrasne plaže i odlicna vina, specificna gastronomija su samo deo onoga zbog cega Elba postaje sve popularnije turisticko središte. Pešacko razgledanje grada, Portoferaria, koje je najvece mesto na ostrvu i gde se nalazi i muzej posvecen Napoleonu u palati Mulini. Slobodno vreme. U kasnijim popodnevnim casovima plovidba natrag do Piombina. Povratak u hotel. Nocenje.
5. dan (nedelja, 29.septembar 2019.) MONTEKATINI – MODENA – BEOGRAD Dorucak. Polazak ka Modeni. Dolazak u Modenu, treci po velicini grad u pokrajini Emilija Romanja. Posebno je poznata kao rodni grad velikog tenora Lucana Pavarotija. Po dolasku, obilazak gradskog jezgra - Duomo, jedna od najlepših romanickih katedrala u Italiji, toranj Girlandinaj koji je simbol rivalstva Modene i Bolonje. Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim casovima polazak za Beograd. Nocna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.5. dan MONTEKATINI –MODENA – BEOGRAD Dorucak. Polazak ka Modeni. Dolazak u Modenu, treci po velicini grad u pokrajini Emilija Romanja. Posebno je poznata kao rodni grad velikog tenora Lucana Pavarotija. Po dolasku, obilazak gradskog jezgra - Duomo, jedna od najlepših romanickih katedrala u Italiji, toranj Girlandinaj koji je simbol rivalstva Modene i Bolonje. Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim casovima polazak za Beograd. Nocna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan (ponedeljak, 30.septembar2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim casovima.

SMEŠTAJ
●HOTEL INNOCENTI  3*  www.hotelinnocenti.com
Hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra mesta Montekatini i termi. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, terasu, bazen. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene I poseduju kupatilo, fen, telefon, TV. Doručak  se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.
● Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći pomoćni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
● Celodnevni fakultativni izlet autobusom i vozom “Cinque Terre” Cena: 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka “Cinque Terre”, usluge vodiča.
● Prijavljivanje za ove izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima, u efektivi.
Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TOSKANA I ELBA”
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. ● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja,postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA  ●  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. ● Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relaciji
● Tri noćenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice u mestu Montekatini
● Razgledanja gradova prema programu
●  Usluge vodiča
● Troškovi organizacije putovanja.
 

● Gradska turistička taksa u hotelu kategorije tri zvedice 3 evra po osobi i po noćenju (plaćanje isključivo na recepciji hotela)
● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 

 U cenu aranžmana uključen obilazak ostrva Elba!

Poslednje pregledani aranžmani

Toskana i Elba 25.09.2019