Agent Login

Olakšajte i ubrzajte proveru kapaciteta, proces rezervacije i potvrde.
Zaobiđite telefonsku i email proveru raspoloživosti, čekanje na informaciju, ručno kalkulisanje cena.

B2B online sistem za agente omogućuje: brzu i jednostavnu proveru raspoloživih kapaciteta, kalkulaciju cena aranžmana i online rezervisanje. Kao i pretragu, proveru postojećih rezervacija.

Agenti koji imaju svoj nalog, istom pristupaju klikom levo na B2B Login za agente.
Za prijavu i sva pitanja kontaktirajte nas na b2b@filiptravel.rs